handheld-thermometer-2.png

Model: HD-1350E  ǀ Máy đo nhiệt cầm tay Anritsu