inline-valves-solenoid.png

Model: 2636247000000000  ǀ Van điện từ

Đặc điểm:

*Phương tiện: Khí nén

*Kích thước cổng: G1 / 4; NAMUR

*Hoạt động: 5/2

*Truyền động: Sol / Sol

*Áp suất hoạt động: 1 ... 10 bar

*Nhiệt độ hoạt động: -10 ... 60 ° C