162-vts-slim-vibration-transmitter.png

Cảm biến đo độ rung 162VTS-200-045-00 Metrix

Cảm biến đo độ rung 162VTS là giải pháp lý tưởng để cảm nhận rung động trên hầu hết các thiết bị của nhà máy. Tạo ra tín hiệu vòng lặp hai dây tỷ lệ với vận tốc để truyền tới bộ điều khiển logic khả trình (PLC), hệ thống điều khiển phân tán (DCS) hoặc các thiết bị đầu vào 4-20 mA khác. Đơn giản chỉ cần gắn bộ phát lên vỏ máy, kết nối vòng 2 dây và đọc và/hoặc ghi lại rung động.