cam-bien-luc-cang-3.png

Model: PRTL-200A  ǀ  Cảm biến lực căng

Mô tả:

Hướng phát hiện lực căng: Phát hiện theo chiều lên xuống ↕