bo-dieu-khien-luc-cang-pora-1.png

Model: PR-DTC-3000P  ǀ  Bộ điểu khiển lực căng Pora

Mô tả:

Bộ điều khiển không sử dụng thiết bị dò độ căng mà tăng hoặc giảm đầu ra của phanh bột từ hoặc bộ ly hợp bột từ tương ứng với chiều dài của băng tải để kiểm soát độ căng.

Là thiết bị điều khiển lực căng bán tự động kiểu vòng hở.

Cảm biến khoảng cách được lắp đặt để phát hiện số vòng quay của trục lăn chung ở phía trước bộ cuốn và bộ tháo cuộn.