bo-dieu-khien-luc-cang-pora-2.png

Model: PR-DTC-2000R  ǀ  Bộ điểu khiển lực căng Pora

Mô tả:

Phần bộ điều khiển và phần thân chính được tách rời để có thể gắn trên bảng điều khiển.