position-sensor-21.png

Cảm biến vị trí  RH5MA0680M01R151S1012B6  Temposonics

Cảm biến vị trí thanh hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe

Trong các ứng dụng trong xi lanh, có thể dễ dàng thay thế phần tử cảm biến & thiết bị điện tử mà không làm gián đoạn mạch thủy lực

Đo đa vị trí với tối đa 20 nam châm
Đèn LED báo trạng thái và chẩn đoán cảm biến
Đầu ra: CANbus, Profibus, DeviceNet​