cam-bien-vi-tri-51.png

Model: RP5SA0300M02R101A100  ǀ  Cảm biến vị trí

Mô tả:

- Đo nhiều vị trí với tối đa 20 nam châm

- Đèn LED báo trạng thái và chẩn đoán tình trạng hoạt động cảm biến

- Đầu ra: CANbus, Profibus, DeviceNet