g-series-position-sensors.png

Cảm biến vị trí GHM1350MR051A0 MTS Sensors/ Temposonics

Độ lặp lại ít hơn 0,001% F.S.
Khả năng tương thích ngược để trang bị thêm các mẫu cảm biến kế thừa
Đầu ra: Analog, Start / Stop