union.png

Model: 1690-000-170  ǀ Khớp nối Deublin

Đặc điểm:

* Phương tiện: Chân không, Dầu thủy lực, Không khí

* Kết nối rotor: G 1 "-11 RH

* Kết nối vỏ: 1/4 "-18 NPT

* Lưu lượng khí tối đa.: 1132 l / phút

* Áp suất không khí tối đa.: 10 bar

* Nhiệt độ không khí tối đa.: 121 ° C

* Áp suất  dầu thủy lực tối đa: 207 bar

* Nhiệt độ dầu thủy lực tối đa: 121 ° C

* Áp suất chân không tối đa: -0,95 bar

* Nhiệt độ chân không tối đa: 121 ° C