probe-for-swt.png

Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ Fe2.5 Sanko Denshi