coating-thickness-meter-2.png

Máy đo độ dày lớp phủ SWT-7200III Sanko

Đầu dò có thể được chọn để đáp ứng ứng dụng tối ưu của các phép đo.
Thông báo hướng dẫn quy trình vận hành trên màn hình LCD.
Dung lượng bộ nhớ đo lớn 10.000 điểm
Các phép đo đơn giản bằng cách gọi hiệu chuẩn đã đăng ký.
Phương pháp cài đặt tích hợp của các giá trị giới hạn cao/thấp và chức năng thống kê
Truyền dữ liệu sang PC bằng kết nối USB.