xlt-12-333-ppm-oxygen-sensor.png

Model: GPR-12-333 (XLT-12-333)   ǀ Cảm biến O2 A.I.I

Đặc điểm:

* Độ chính xác: +/-2% FS

* Độ nhạy: <0.1 PPM

* Dãy đo thấp: 0-10 PPM full scale

* Thời gian phản hồi: 90% thang đo chưa đến 10 giây

* Tuổi thọ sử dụng: 24 tháng trong điều kiện sử dụng bình thường

* Khôi phục : Không khí dưới 100 PPM trong vòng 5 phút