mo-dun-dau-ra-tuong-tu-asi.png

Model: BWU1367  ǀ  Mô đun đầu ra tương tự ASi

Mô tả:

* Loại: IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON

* Tương thích ASi-5 / ASi-3 ASi-3

* Vỏ bảo vệ 6 x COMBICON

* Chuẩn bảo vệ IP20

* Đầu ra tương tự 4 x 0 ... 10 V

* Điện áp đầu ra (nguồn cung cấp bộ truyền động): đầu ra ASi hoặc đầu ra AUX, tự động chuyển đổi

* Kết nối: kiểu kẹp

* Kết nối Asi: kiểu kẹp

* Địa chỉ Asi: 1 Địa chỉ đơn