force-gauge-2.png

Model: M4-20E  ǀ Máy đo lực Mark-10

Đặc điểm:

* Tốc độ lấy mẫu cao 3.000 Hz

* Đầu ra USB, RS-232, Mitutoyo và analog

* Màn hình hiển thị có đèn nền lớn

* Bộ nhớ dữ liệu 50 điểm với số liệu thống kê (tối thiểu, tối đa, trung bình, độ lệch chuẩn) và kết quả đầu ra

* Biểu đồ thanh tải trực tiếp với các điểm đánh dấu điểm đặt

* Các điểm đặt có thể lập trình, với báo động và đầu ra

* Các chỉ số cao nhất và điểm đặt luôn được hiển thị

* 5 đơn vị đo lường có thể lựa chọn

* Báo thức âm thanh có thể định cấu hình và âm báo chính

* Bảo vệ bằng mật khẩu, có thể định cấu hình cho hiệu chuần và các phím riêng lẻ