ethercat-coupler-for-e-bus-terminals.png

Bộ ghép nối EtherCAT EK1100 Beckhoff

Bộ ghép nối EtherCAT EK1100 là liên kết giữa giao thức EtherCAT ở cấp độ bus trường và Thiết bị đầu cuối EtherCAT. Bộ ghép nối chuyển đổi tín hiệu điện đang truyền từ Ethernet 100BASE-TX sang biểu diễn tín hiệu E-bus. Một trạm bao gồm một bộ ghép nối và bất kỳ số lượng Thiết bị đầu cuối EtherCAT nào được tự động phát hiện và hiển thị riêng lẻ trong quy trình.

Các tính năng đặc biệt:
Công nghệ kết nối: 2 x RJ45 socket
Chiều dài kết nối: lên đến 100 m
Số lượng thiết bị đầu cuối EtherCAT trong toàn bộ hệ thống: lên tới 65.535