quartz-sensor.png

Cảm biến thạch anh QS-S50 Takuwa

Độ chính xác lớn nhất 0,01% F.S. !
Đo mực nước chính xác cao (có thể chọn +0,05 % / ‡0,02 / 10,01 % F.S.)
Dải đo rộng (có thể lựa chọn 10/20/30/50/70m)
Độ ổn định cao do không bị suy giảm độ chính xác do thời gian sử dụng lâu, đặc tính nhiệt độ cao
Độ bền cao nhờ thân máy chắc chắn và bộ hãm tích hợp
Dễ dàng cài đặt và bảo trì