samba-3-5″-touch-screen-plc-hmi.png

Model: SM35-J-RA22  ǀ Màn hình điều khiển PLC & HMI

Đặc điểm:

* Màn hình màu đa sắc cảm ứng 3,5 inch ,

* Tích hợp I / O (12 đầu vào kỹ thuật số, bao gồm 1 đầu vào HSC / Shaft-encoder, 2 đầu vào tương tự, 2 đầu vào PT100 / TC, 8 đầu ra chuyển tiếp, 2 đầu ra tương tự)