union-1.png

Model: 1790-001-113  ǀ Khớp nối Deublin

Đặc điểm:

* Phương tiện hoạt động: Chân không, Dầu thủy lực, Không khí

* Kết nối rotor: 1-1/4"-11.5 NPT RH

* Kết nối vỏ: 1/2"-14 NPT

* Lưu lượng khí tối đa.: 4247 l/min

* Áp suất không khí tối đa.: 10 bar

* Nhiệt độ không khí tối đa.: 121 ° C

* Áp suất  dầu thủy lực tối đa: 207 bar

* Nhiệt độ dầu thủy lực tối đa: 121 ° C

* Áp suất chân không tối đa: -0,95 bar

* Nhiệt độ chân không tối đa: 121 ° C