may-do-luc-nen-chai-pet.png

Model: C506-TOPLOAD  ǀ  Máy đo lực nén chai PET

Mô tả:

- Được thiết kế đặc biệt để kiểm tra chai nhựa

- Tốc độ và phạm vi nén tải trên có thể điều chỉnh

- Khả năng báo cáo theo số và biểu đồ

- Hoạt động có thể lập trình

- Đa chế độ kiểm tra có thể lập trình

- Thiết kế nhỏ gọn & chắc chắn cho phép sử dụng tại dây chuyền hoặc trong phòng thí nghiệm