current-driver.png

Bộ điểu khiển dòng điện HID2032 Pepperl Fuchs

Cách ly 2 kênh
Nguồn 24 V DC (cấp nguồn xe buýt)
Đầu ra dòng điện lên đến 750 Omega-load
Tản điện thấp