inductive-sensor-92.png

Cảm biến cảm ứng NBB5-18GM50-E2-T-V1 Pepperl+Fuchs

phạm vi nhiệt độ mở rộng
flush 5 mm
Chức năng chuyển đổi: mở bình thường (KHÔNG)
Loại đầu ra: PNP
Khoảng cách hoạt động định mức: 5 mm
Cài đặt: flush
Phân cực đầu ra: DC
Đảm bảo khoảng cách vận hành : 0 ... 4,05 mm