ro-le-an-toan-1.png

Model: MSI-TR1B-01  ǀ  Rơ le an toàn

Đặc điểm:

* Nguồn điện: 24 V, DC, -20 ... 20 %

* Dòng điện tiêu thụ tối đa: 200 mA, Without external load