anybus-x-gateway-1.png

Model: AB6314-B   ǀ Anybus X-gateway

Đặc điểm:

* Kích thước: 52 mm x 50 mm x 22 mm

* Điện áp cung cấp: 3.3V

* Nhiệt độ làm việc: -40 đến + 70 ° C

* Tốc độ truyền: b 10 / 100Mbit

* Đầu vào I / O: Tối đa 256 byte

* Đầu ra I / O: Tối đa 256 byte

* Phương pháp cấu hình: giao thức giao diện, DHCP, Web

* Giao diện thiết bị: Song song hoặc nối tiếp