vortex-flowmeter-1.png

Lưu lượng kế  AVF7000-F80-4A2-A1NR-N  Alia

Đặc trưng:

  - Thiết lập đơn giản và chức năng tự chẩn đoán
  - Tự động. Bù nhiệt độ & áp suất
  - 4-20mA với tín hiệu HART và đầu ra xung, người dùng có thể lựa chọn
  - Nhiều lựa chọn về kích cỡ
  - Phạm vi nhiệt độ rộng lên đến 420 oC
  - Bộ nhớ không thay đổi để thiết lập và hiệu chuẩn