bacnet-ip-snmp-agent-converter.png

Model: HD67693-IP-A1  ǀ Bộ chuyển đổi ADFWeb

Đặc điểm:

* Cổng: 2xEthernet

* Giao thức SNMP: SNMP Agent

* Giao thức BACnet: BACNet IP Slave

* Tốc độ dữ liệu SNMP: 10/100 Base-T tự động nhận dạng

* Tốc độ dữ liệu BACnet: 10/100 Base-T Autosensing

* Đầu nối SNMP: RJ45

* Đầu nối BACnet: RJ45

* Nguồn điện: 8..24V AC; 12..35V DC

* Đầu nối nguồn điện: 2way 5mm khối thiết bị đầu cuối

* Nhiệt độ hoạt động: -40 ° đến + 85 ° (-40 ° F đến + 185 ° F)

* Kích thước: 120x23x107 (DxWxH)

* Trọng lượng: khoảng 200g

* Lắp đặt: SNMP Agent

* Phần mềm: SW67693