pressure-transmitter.png

Model: P131-4B0-V17  ǀ  Cảm biến áp suất Noeding

Đặc điểm:

* Cảm biến gốm

* Phạm vi từ 40 mbar đến 40 bar

* Độ chính xác ≤ 0,2%

* Khả năng quá tải cao

* Đầu ra tương tự: 4 ... 20 mA, 2 dây

* Thích hợp ứng dụng cho ngành thực phẩm và dược phẩm