pressure-sensor-1.png

Model: PT4626-10M-6/18  ǀ  Cảm biến áp suất Dynisco

Cảm biến áp suất PT4626-10M-6/18 thuộc dòng cảm biến PT46X6, là cảm biến ± 0,5% lý tưởng cho mục đích đo áp suất nóng chảy yêu cầu cài đặt đơn giản, độ lặp lại và độ tin cậy. Cảm biến PT46X6 cung cấp tín hiệu khuếch đại 0-10 Vdc tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để hoạt động với DCS và PLC, đầu ra 1 - 11 Vdc cũng có sẵn. PT46X6 được trang bị bầu không và bầu để thích ứng với máy phát tới các điều kiện xử lý. Cặp nhiệt điện hoặc RTD tùy chọn cấu hình có sẵn để cung cấp nhiệt độ nóng chảy. PT46X6 có luồng UNF 1 / 2-20 để cài đặt theo tiêu chuẩn các lỗ gắn đầu dò và có thể được cung cấp với nhiều loại kết nối điện.

Dòng PT46X6 bao gồm các mẫu PT4606, PT4626, PT4636, TPT4606, TPT4626 và TPT4636.


Tính năng:
- Thân cứng, với ống dẫn linh hoạt
- Phạm vi áp suất: 10 M
- Độ dài đầu vòi: 6”, 15cm
- Độ dài dây dẫn: 18”, 46 cm Flex