potentiometer-tlh-1250.png

Bộ chuyển đổi vị trí Art number 025350 Novotechnik

Tính năng đặc biệt
• thiết kế không cần trục
• tốc độ vận hành rất cao
• khớp nối bóng tránh tải bên
• tuổi thọ cao >100 x 106 chuyển động
• tuyến tính vượt trội - lên tới ±0,02 %
• độ phân giải cao – tốt hơn 0,01 mm
• đầu ra thời gian thực
• đầu nối DIN 43650 (đầu nối thủy lực)
• lớp bảo vệ IP 54 - gắn thanh trượt hướng xuống dưới