flow-sensor-2.png

Model: ST 521 KH  ǀ Cảm biến lưu lượng EGE

Đặc điểm:

* Kết nối ren G1/2

* Chống chịu hơi nóng

* Nhiệt độ trung bình lên đến 160oC