wds-2500-p85-m-rugged-draw-wire-sensor-mechanism.png

Cơ chế cảm biến dây rút  Article no.: 2625164  Micro Epsilon

Điểm nổi bật:
- Gắn bộ mã hóa đơn giản và linh hoạt
- Thiết kế cảm biến chắc chắn và nhỏ gọn
- Nhiều loại đáp ứng yêu cầu khách hàng
- Lý tưởng cho OEM
- Độ bền cao