system-10-btu-meter.png

Model: SYS-10-1100-01O1  ǀ  Hệ thống đo lường BTU (Năng lượng) Onicon

Hệ thống đo lường BTU (Năng lượng) hoàn chỉnh yêu cầu đồng hồ đo lưu lượng, được mua riêng. Cảm biến nhiệt độ thermowells và phần cứng gắn được mua riêng. .

(Thích hợp cho F-1100-10-B2-1221)

Máy đo BTU System-10 là một công cụ dựa trên bộ vi xử lý có độ chính xác cao được thiết kế để cung cấp toàn bộ dữ liệu năng lượng, lưu lượng và nhiệt độ ở cả màn hình LCD bảng điều khiển phía trước và qua giao diện mạng nối tiếp tùy chọn. Hệ thống-10 cũng có sẵn với các tín hiệu đầu ra tương tự tùy chọn cho năng lượng, lưu lượng và nhiệt độ. System-10 là sự lựa chọn lý tưởng cho việc kết nối mạng để điều khiển các hệ thống với sự sẵn có của các thẻ giao diện BACnet®, MODBUS®, LonWorks®, Johnson Controls-N2®, Siemens-P1®.

Các ứng dụng tiêu biểu BTU System-10

  • Hệ thống nước lạnh, nước nóng và nước ngưng cho:
  • Thanh toán cho người thuê văn phòng thương mại
  • Giám sát nhà máy trung tâm
  • Giám sát khuôn viên trường đại học
  • Phân bổ chi phí năng lượng thể chế
  • Đánh giá hiệu suất / hiệu quả
  • Giám sát năng lượng theo hợp đồng hiệu suất
  • Giám sát thu hồi nhiệt đồng phát